شرایط همکاری و نمایندگی

ثانیه به منظور سرعت بخشیدن به خواسته های مشتریان محترم از متقاضیان واجد شرایط جهت اخذ نمایندگی (حقوقی و حقیقی) دعوت بعمل می آورد:

شرایط لازم:

•    دارا بودن تجربه و دانش کافی برای فروش محصولات نرم‌افزاری
•    آشنایی و داشتن سابقه کار مرتبط
•    تکمیل فرم تقاضانامه
•    رزومه کاری قابل قبول و مرتبط همراه با داشتن حسن شهرت
•    عقد قرارداد نمایندگی رسمی با ثانیه