ویژگی های ثانیه

 • ثبت سریع اطلاعات مشتریان
 • امکان تعریف فیلدهای اختصاصی برای ثبت مشتریان
 • جستجوی پیشرفته و جستجوی سریع مشتریان
 • قابلیت ایمپورت مشتریان به نرم افزار
 • تعریف افراد های مرتبط سازمانی و سمت
 • قابلیت گزارش گیری مشتریان به تفکیک فیلد
 • قابلیت تعریف و ثبت خصوصیات رفتاری مشتریان
 • ثبت سریع مشتری احتمالی 
 • ثبت نحوه آشنائی با مشتری با قابلیت گزارشگیری
 • گزارش از تماس ها جهت پیگیری مداوم
 • سطح دسترسی عدم نمایش دیگر کارشناسان فروش
 • امکان تغییر سطح دسترسی به صورت گروهی
 • گزارش از نوع درخواست های مشتری احتمالی
 • مدیریت فرصت های فروش
 • ایجاد میز کار در مدیریت فروش و فرصت و ایجاد کمپین
 • اطلاع رسانی پیامک و ایمیل خوش آمدگوئی ثبت مشتری
 • اطلاع رسانی پیامک و ایمیل به مشتریان احتمالی
 • اطلاع رسانی پیامک به کارشناسان فروش جهت پیگیری
 • اطلاع رسانی پیامک وظایف و کار در پرسنل
 • اطلاع رسانی از طریق تلگرام
 • اطلاع رسانی از طریق پیام صوتی
 • ثبت فعالیت روزمره پرسنل جهت گزارشگیری مدیران
 • ثبت فعالیت تماس های مشتریان جهت ثبت در سوابق
 • قابلیت گزارشگیری روزانه ، هفتگی و ماهیانه از فعالیت
 • امکان محدود کردن استفاده از سیستم در ساعاتی معین توسط مدیر
 • مشاهده و گزارش فعالیت های روزانه پرسنل
 • امکان انتقال کلیه اطلاعات و فعالیت های یک کاربر به کاربر دیگر
 • ثبت پروژه های مشتریان
 • تعریف و ارسال وظایف به پرسنل برای پروژه جاری
 • قابلیت پیگیری مراحل پروژه
 • امکان نمایش کار ، یادآوری و جلسات و… در تقویم شخصی
 • امکان اشتراک گذاری تقویم برای تمامی کاربران
 • امکان تعیین سطح دسترسی برای تقویم شخصی
 • امکان اتصال به وسیله ی (Google Authenticator) برای افزایش امنیت
 • اطلاع رسانی لحظه ای از وضعیت پروژه به مشتری
 • گزارش گیری از ثبت مشتریان و لیست مشتریان
 • گزارش گیری از تعداد و لیست مشتریان احتمالی
 • گزارش گیری از افزایش یا کاهش فعالیت مشتریان 
 • گزارش گیری از افزایش یا کاهش فعالیت پرسنل
 • امکان تعریف بی نهایت کاربر
 • نمایش افراد آنلاین
 • تعریف سطح دسترسی نمایش امکانات
 • تعریف وظیفه به همکاران و پرسنل
 • ارسال وظایف در کارتابل شخصی هر کاربر
 • قابلیت پیگیری نتیجه هر وظیفه بین پرسنل و همکاران
 • امکان تائید وظیفه بعد از انجام
 • امکان اولویت بندی وظایف و کار
 • یادآوری لحظه ای به مشتریان
 • یادآوری لحظه ای به پرسنل و کاربران
 • قابلیت ثبت یادآوری برای شخص و هر پرسنل
 • تعریف گروه محصولات ، کالا و خدمات
 • تعریف پورسانت فروش هر کالا یا خدمات
 • تعریف پیش فاکتور و فاکتور
 • قابلیت تغییر پیش فاکتور به فاکتور
 • تعریف تخفیف ، مالیات و هزینه های مازاد هر فاکتور
 • امکان تغییر نام سی ار ام از طریق تنظیمات
 • گزارش گیری از وضعیت بدهکار و بستانکار مشتریان
 • و…