دفتر مرکزی در اصفهان

 آدرس: اصفهان، میدان فیض، خیابان آپادانای اول، نبش بن بست مهدی، پلاک ۴۷۰، واحد ۵

  تلفن: ۳۶۶۲۶۵۵۳-۰۳۱

  فکس: ۳۶۶۲۹۰۱۱-۰۳۱

دفتر تهران

آدرس: تهران، جنوب به شمال بزرگراه نواب، جنب پل کمیل، ساختمان تجهیزات پزشکی افرا، واحد ۳۱۰، کد پستی: ۱۳۳۱۶۸۶۴۱۷

تلفن: ۵۵۴۳۵۶۸۶-۰۲۱

فکس: ۵۵۴۳۵۲۴۵-۰۲۱

کارخانه۱

آدرس: اصفهان، منطقه صنعتی مبارکه، فاز دوم، خیابان نهم، پلاک ۲، کد پستی: ۸۴۸۶۱۳۴۹۷۶

تلفن: ۵۲۳۷۳۳۷۷-۰۳۱

فکس: ۵۲۳۷۴۱۶۵-۰۳۱