در صورت تمایل به بهرمندی از خدمات استریلیزاسیون ظریف پلیمر، لطفاً فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.لطفاً فیلدهای الزامی را تکمیل فرمایید.

لطفاً توجه فرمایید که قبل از تحویل کالا ، اسپور تست به تعداد لازم تهیه و در کارتن قرار داده شود.تاریخ انقضا اسپورتست ها 2 ساله می باشد.جهت تأیید صحت استریل هر 2 مورد زیر می‌بایست چک شوند.

1- نوار آبی‌رنگ روی شیشه اسپورتست ها باید بعد از استریل سبزرنگ شده باشد.

2- شیشه داخل اسپورتست ها باید شکسته شده باشد و رنگ محتوی درون شیشه پس از انکوباتورگذاری به مدت 24 الی 48 ساعت با دمای 35 الی 39 درجه سانتی گراد، باید ثابت (قرمز) بماند. (رنگ زرد بعد از انکوباتور گذاری نشانه رشد باکتری و عدم استریل صحیح می‌باشد.)